Charakteristika MŠ

Charakteristika MŠ

 • Mateřská škola je umístěna v účelové budově z roku 1955 .
 • Jsme dvoutřídní vesnická škola s celodenním provozem .
 • Kapacita školy je 41 dětí MŠ a 50 strávníků ve vlastní ŠJ
 • Školku navštěvují děti zpravidla od 3 do 6 let
 • Škola leží v těsné blízkosti města Kladna .Do bezprostředního okolí obce zasahuje průmyslová zóna moderních podniků ,avšak v dosahu je i lesopark Bažantnice , louka a pole .Do města jezdíme zejména na plavecký výcvik ,do divadel a na výstavy .
 • Od 1.1.2010 máme dvě třídy – Sluníčka mladší děti , Hvězdičky starší děti .
 • Budova má dostatečné prostory , které umožňují volné hry dětí ,odpočinek i výchovně vzdělávací činnosti .
 • Oddělené prostory – Jídelna 30 m2
 • Lehárna 40 m2
 • Umývárna 18 m2
 • Šatny - 16,5 a 14 m2
 • Sklad pomůcek
 • Kancelář ředitelky
 • Kuchyně
 • Soc. zař. pro provozní pracovnice
 • Šatna pro kuchařku
 • Šatna pro ostatní pracovnice školy
 • Sklepní prostory

Budova Mateřské školky

Kontakt

Telefon: 312 666 307
Mobil: 736 663 381
email: ms.velkepritocno@seznam.cz

Školní jídelna

Fotogalerie

Nástěnka