Školní jídelna

Školní jídelna

 

 

3  –  6 let

 

7 – 10 let

 

11,-

 

14,-

 

3 – 6 let

 

7 – 10 let

 

28,-

 

30,-

 

3 – 6 let

 

7 – 10 let

 

9,-

 

10,-

 

3 – 6 let

 

7 – 10 let

 

V  c e n ě  j í d l a

 

V  c e n ě  j í d l a

Způsob úhrady plateb: souhlas s inkasem – začátkem každého měsíce současně s úplatou.

Výše stravného

Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí vyhl. 107/2005 Sb. O školním stravování, platnost od 1.9.2021. 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku  v příslušné kategorii.

Jídelníček na tento týden

Kliknutím na odkaz zobrazíte jídelníček na tento týden.

Formulář - souhlas s inkasem

Soubor se začne stahovat po kliknutí na odkaz.​


Budova Mateřské školky

Kontakt

Telefon: 312 666 307
Mobil: 736 663 381
email: ms.velkepritocno@seznam.cz

Školní jídelna

Fotogalerie

Nástěnka